Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Typ ačkoliačkoliv, kdokolikdokoliv

Zájmena jako např. kdokoli(v), cokoli(v), kterýkoli(v) atd., příslovce kdykoli(v), kamkoli(v), odkudkoli(v), částice nikoli(v) a spojka ačkoli(v) mohou mít dvě zcela rovnocenné podoby zakončení: ‑koli‑koliv. Samotné ‑koli je od původu zesilovací nebo zobecňovací částice. K částici ‑koli se ve starších dobách připojovala ještě částice ‑věk (např. nikolivěk, kdokolivěk), ze které se do dnešních dob dochovalo už jen ono ‑v, které stojí na konci daného typu slov. Jen ojediněle se ještě dnes užívá ‑věk v plné podobě, a to zejména v historizujících textech.

Jak částici ‑koli, tak zejména částici ‑věk už dnes nepociťujeme jako samostatná slova, ale spíše jen jako specifický druh zakončení. Proto není rozdíl, použijeme‑li cokoli nebo cokoliv, kamkoli nebo kamkoliv apod. V jednom textu bychom však měli pro stejné případy volit jednotnou podobu.

Hlavní stránka O příručce Nápověda English version