Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Přídavná jména zakončená na -ní, -ný

Zakončení přídavných jmen na -ní-ný je v češtině poměrně hojné, ve vzájemném srovnání jsou přídavná jména na -ní hojnější. Uplatnění přípony -ný je dnes omezené, nová slova se jí tvoří zřídka. Při adaptaci přejatých slov se u tohoto typu jmen uplatňuje téměř výhradně přípona -ní: externí, exaktní apod. Ve většině případů spolu oba typy přípon významově nekolidují. Existuje však nevelká skupina jmen, u nichž si -ní-ný buď konkurují (představují různě frekventované varianty), nebo slouží k rozlišení různých významů.

Pro postižení významových rozdílů lze přibližně říci, že zakončení na -ný mají přídavná jména s významem hodnotícím, proto např. spojením zábavný pořad vyjadřujeme svůj názor na charakter pořadu, hodnotíme jej, kdežto jako zábavní pořad může být tvůrci označen i pořad, který diváci po zhlédnutí možná ani za zábavný považovat nebudou. Ve druhém případě jde o přídavné jméno vyjadřující obecně pojatý vztah k podstatnému jménu. Významové rozdíly mezi přídavnými jmény na -ní-ný však mohou být také motivované odlišně, např. snahou o rozlišení dvou různých svébytných typů téže věci (jaderní × jaderný). Níže uvádíme příklady dvojic, mezi nimiž existují popsané rozdíly:

  1. vztahové přídavné jméno × hodnotící přídavné jméno:

    • adresní (např. štítek určený pro napsání adresy) × adresný (‚zcela konkrétní‘, např. výtka konkrétní osobě),
    • čelní (např. kost, útok) × čelný (‚stojící v čele‘, např.